ДИДАКТА КОНСУЛТ

Система за дистанционно обучение

Потребител:

Парола:

регистрация

КАК ДА УЧИМ ДИСТАНЦИОННО?

   Развитието на информационните технологии през последните години доведе обучението до уникална ситуация. Сега всеки има, стига да желае, умее и може да заплати, неограничен достъп до всички знания на човечеството.
    Казано по друг начин, сега целта на обучението не се фокусира върху придобиването на знания, а по-скоро върху проблемите, които съществуват в дадена предметна област и начина за тяхното решаване. От тази гледна точка коренно е променена и ролята на преподавателя. От основен източник на знания, до преди 20 години, той вече е организатор на познавателната дейност на обучаемите.
  
Тази нова парадигма всъщност е в основата на съвременното дистанционно обучение. То, както трябва да се очаква, се осъществява от дома или от работното място с помощта на Вашия персонален компютър.
    Какво е необходимо за да учите с нашата система за дистанционно обучение?

1.      Очевидно да разполагате с персонален компютър и да знаете адреса, на който се намира нашата система. Прочитането на тази точка означава, че Вие сте удовлетворили тези изисквания.

2.       Да имате ясна цел какво желаете да постигнете.

3.       Да се запознаете с информацията за различните курсове, които предлагаме.

4.       Ако сте избрали курс да заплатите необходимата сума.

5.       Да се регистрирате в системата. При тази регистрация Вие ще получите потребителско име и парола за достъп.

6.        Да започнете обучението си веднага щом решите това.

7.       Да планирате обучението си само тогава, когато сте бодри и работоспособни.

8.       Да бъдете любопитни и задавате въпроси на нашите преподаватели.

9.       Да изпълнявате докрай възложените Ви задачи от нашите преподаватели.

 

ЗАПОМНЕТЕ!  ВАШИТЕ ЦЕЛИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ СА РЕШАВАЩИ ЗА УСПЕХА ВИ. НИЕ И НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЩЕ ВИ РЪКОВОДИМ ПРИ ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ, ЩЕ ЗАДОВОЛЯВАМЕ ВАШЕТО ЛЮБОПИТСТВО И ЩЕ СМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ 24 ЧАСА НА ДЕНОНОЩИЕТО.